Làm quen với biểu thức ~ crstech.xyz

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Làm quen với biểu thức

 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Khái niệm về biểu thức và giá trị của biểu thức:

+ Biểu thức số học bao gồm các số được nối với nhau bởi các phép tính.

+ Giá trị của biểu thức: Là kết quả sau khi thực hiện các phép tính trong biểu thức.

– Ghi nhớ quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức.

+ Trong biểu thức chỉ có chứa phép cộng và phép trừ, ta thực hiện các phép tính theo chiều từ trái sang phải

+ Trong biểu thức chỉ có chứa hai phép toán nhân, chia, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

+ Biểu thức có dấu ngoặc thì cần tính các phép tính trong ngoặc trước rồi thực hiện các phép toán ngoài ngoặc theo thứ tự nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính giá trị của biểu thức.

+ Trong biểu thức chỉ chứa phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

+ Trong biểu thức có chứa phép tính nhân, chia và phép tính cộng, trừ

 • Bước 1: Thực hiện phép nhân, chia trước.
 • Bước 2: Thực hiện phép cộng, trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

Dạng 2: So sánh

 • Bước 1: Tính giá trị của các phép toán đã cho trong các vế
 • Bước 2: So sánh các giá trị vừa tìm được và điền dấu (nếu có yêu cầu)

Dạng 3: Toán đố

 • Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định các số đã biết, yêu cầu của đề bài.
 • Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán, dựa vào các từ khóa như thêm, bớt, gấp, giảm đi, chia đều… để có dùng phép tính phù hợp.
 • Bước 3: Trình bày bài toán rõ ràng: Câu lời giải, phép tính và đáp số.
 • Bước 4: Kiểm tra lời giải và kết quả vừa tìm được.

1 nhận xét:

 1. Casino Royale - Live Dealer Games - Virgin Games
  Casino https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ Royale https://septcasino.com/review/merit-casino/ is a live casino with a large, eclectic portfolio of casino games. Players can play https://febcasino.com/review/merit-casino/ this nba매니아 game with live dealers, 바카라사이트

  Trả lờiXóa