Hình chữ nhật ~ crstech.xyz

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Hình chữ nhật

 

Dạng 1: Tính diện tích của hình chữ nhật.

– Tìm chiều dài và chiều rộng.

– Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Dạng 2: Tính diện tích của các hình gồm nhiều hình chữ nhật.

– Xác định hình đã cho gồm các hình chữ nhật nhỏ hơn nào.

– Tìm diện tích của các hình chữ nhật nhỏ.

– Diện tích của hình cần tìm bằng tổng diện tích của các hình chữ nhật nhỏ hơn vừa tìm được.

Dạng 3: Tìm chiều dài hoặc chiều rộng khi biết diện tích và một cạnh.

– Muốn tìm độ dài của cạnh còn thiếu ta lấy diện tích chia cho độ dài cạnh đã biết.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét