Hạt và các bộ phận của hạt ~ crstech.xyz

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Hạt và các bộ phận của hạt

Pistachio Nuts

 

1. Các bộ phận của hạt

các bộ phân của hạt
– Hạt gồm 3 bộ phận chính:

+ Vỏ hạt

+ Phôi hạt gồm: lá mầm, thân mầm, chồi mầm và rễ mầm

+ Chất dự trữ

2. Phân biệt hạt 2 lá mầm và hạt 1 lá mầm

Hạt phân chia thành 2 nhóm:

– Hạt của cây hai lá mầm: phôi của hạt có 2 lá mầm. Ví dụ: cây đỗ đen, cây lạc, cây bưởi, cây cam, cây mít…

– Hạt của cây một lá mầm: phôi của hạt có 1 lá mầm. Ví dụ: cây ngô, cây lúa, cây kê …
các bộ phân cây một và hai lá mầm
3. Cách xác định hạt của cây là hạt 1 lá mầm hay hạt 2 lá mầm

– Cách 1: dùng dao bóc vỏ của hạt → tách hạt ra làm 2 → dùng kính lúp quan sát số lá mầm của hạt

– Cách 2: mang hạt đi gieo xuống đất

+ Lá đầu tiên xuất hiện là 1 lá thì là cây 1 lá mầm
sự nảy mầm của hạt ngô
+ Lá đầu tiên xuất hiện là 2 lá thì là cây 2 lá mầm
sự nảy mầm của hạt đậu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét