Các đới khí hậu trên Trái Đất ~ crstech.xyz

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Các đới khí hậu trên Trái Đất

Early Morning Light, Kingdom in the Sky, Lesotho

 

1. Các chí tuyến và vòng cực trên Trái Đất.

– Chí tuyến Bắc: 23027B

– Chí tuyến Nam: 23027N

– Vòng cực Bắc: 66033B

– Vòng cực Nam: 66033N

– Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới phân chia bề mặt Trái đất thành các vành đai nhiệt:

+ Vành đai nóng chí tuyến Bắc-> chí tuyến Nam.

+ Hai vành đai ôn hòa từ hai chí tuyến -> 2 vòng cực.

+ Hai vành đai lạnh: Từ 2 vòng cực -> 2 cực Bắc và Nam.

2. Sự phân chi bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ.

– Có 5 vành đai nhiệt

            –  Tương ứng với 5 đới khí hậu trên Trái Đất. (1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh)

a) Đới nóng (hay nhiệt đới)

            – Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

– Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sáng Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.

            – Gió thổi thường xuyên: Tín phong

            – Lượng mưa trung bình: 1000mm – 2000mm, có nơi trên 2000mm.

b) Hai đới ôn hòa (hay ôn đới).

– Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.

            – Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

– Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới

– Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm

c) Hai đới lạnh (hay hàn đới)

– Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.

– Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.

            – Gió đông cực thổi thường xuyên.

– Lượng mưa trung bình 500mm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét